Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 8
  • 0
  • 6

Utdelning till holdingbolag

Ett holdingbolag är ett aktiebolag som har som syfte att äga andra bolag. Dessa andra bolag kallar man för dotterbolag. Ett holdingbolag get dig en fantastisk möjlighet att kunna planera när skatten ska betalas i företaget eller när det är dags att ta tillvara på utdelningen. Inte nog med det, man kan göra allt detta till en lägre skattesats om man har tillgång till ett holdingbolag. Man sprider även risken om man har flera dotterbolag under holdingbolaget. Bara positiva aspekter än så länge alltså.


Att betala skatt i ett holdingbolag
Att äga ett holdingbolag ger dig väldigt fina skattefördelar. Om du säljer eller begär utdelning av aktier i ett vanligt aktiebolag, så kommer du att beskattas följande år. Detta känner de flesta till. Men om det råkar vara så att du äger aktier så kan du via ditt holdingbolag föra över pengar från dotterbolaget till holdingbolaget utan att behöva betala skatt. Du överför helt enkelt aktierna från ett företag till ett annat. Helt skattefritt. Reglerna säger dock att det måste vara ett onoterat aktiebolag som man för över aktier från.


Ett holdingbolag kan även använda förenklingsregeln för aktieutdelningar i fåmansbolag. Detta innebär att man som ägare kan ta upp till 159 775 kr (år 2017) i utdelning och endast behöva betala 20 procent i skatt. Ännu en mycket bra skattefördel alltså.


Strukturera din verksamhet
Genom ett holdingbolag så kan du få en mycket bättre överblick och struktur på din verksamhet. Du kan enkelt starta upp olika dotterbolag inom olika verksamheter och hålla dem alla under ditt holdingbolag, som ett stort paraply. Om ett företag skulle gå i konkurs så blir inte de andra dotterbolagen drabbade och inte heller holdingbolaget. Om du i framtiden vill sälja ett av dina bolag, så är det mycket lättare att sälja dotterbolag än vad det är att sälja ett vanligt, privat aktiebolag.


Om ett holdingbolag skulle passa in i din verksamhet kan bara du svara på. Om du i framtiden planerar att starta flera verksamheter så bör du dock noga överväga att starta ett holdingbolag. Fördelarna som man erhåller är näst intill otroliga och de 50 000 kronor man måste betala i aktiekapital när man startar upp holdingbolaget, kommer snart att ta ut sin rätt. Det kommer troligtvis att kännas som om det är väl värt pengarna. För dig blir det både fördelaktigt ekonomiskt och lättare att få en god överblick över dina företag.

Starta holdingbolag
businessman