Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 8
  • 0
  • 6

Holdingbolag skatt

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag, som kallas dotterbolag. En av de stora fördelarna med att starta holdingbolag, är de fördelar man får när det gäller holdingbolagets skatt.


Om du funderar på att starta ett vanligt aktiebolag och ett holdingbolag så kan vi rekommendera att du sätter upp ditt holdingbolag innan du sätter upp ditt driftsbolag. Detta gör att du kan undvika beskattning när du byter ägare på aktierna.


Sälja dotterbolag skattefritt
En väldigt stor fördel som du som har holdingbolag får, är att du kan sälja dina dotterbolag helt utan skatt, under vissa förutsättningar. Om ditt holdingbolag övertar ägandet av ditt dotterbolag som du ska sälja, så kommer hela vinsten att tillfalla ditt holdingbolag. Du behöver inte betala skatt eftersom du inte tar ut vinsten. Du låter den istället ligga i ditt holdingbolag.


Utomlands
En del väljer att lägga sitt holdingbolag utomlands om man planerar att själv flytta. Om du startar ett holdingbolag i Sverige och flyttar utomlands så kan det vara svårt att behålla holdingbolaget. Många väljer istället att lägga sitt holdingbolag på ställen som till exempel Malta eftersom lagstiftningen för bolag är väldigt fördelaktigt där.


Enklare skatteregler
Det är över lag ganska enkla skatteregler när det gäller holdingbolag skatt. Man behöver inte betala skatt på aktieutdelning eller på vinsten vid försäljning av aktier i andra bolag som inte är börsnoterade.


Ett holdingbolag har även rätten att tillämpa något som kallas förenklingsregeln för aktieutdelningar i fåmansbolag. Detta innebär att ägaren kan ta upp till nästan 160 000 kronor i utdelning och endast behöva betala 20 procent i skatt. Detta är otroligt fördelaktigt om man jämför med vad man betalar vi aktieutdelning i ett vanligt, privat aktiebolag. För att läsa mer om skatt gå in på https://f-skatt.se


Hålla vinsten inom bolaget
Om man har ett holdingbolag och vill skjuta skatten framför sig så kan man enkelt göra detta. Det enda man egentligen behöver göra är att skjuta vinsten från dotterbolagen som man har över till holdingbolaget där man lagrar den. Vinsten kan man på detta sätt flytta helt skattefritt. Man kan sedan återinvestera denna vinst i företaget om man skulle vilja, även det skattefritt. Väljer man dock att ta ut utdelning, så gäller så klart normal beskattning.


Att skapa ett holdingbolag kan ge enorma skattefördelar och det kan vara väl värt de 50 000 kronor som man sätter in i aktiekapital när man startar upp bolaget. Visst beror detta så klart på vilken typ av verksamhet du har. Det kanske passar dig helt perfekt!

Starta holdingbolag
businessman