Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 8
  • 0
  • 6

Holdingbolag

Ett holdingbolag är i grund och botten ett aktiebolag som äger andra dotterbolag. Ett holdingbolag har oftast syftet att kontrollera dessa dotterbolag, men kan även bedriva sin egen verksamhet. Ofta ser man ett holdingbolag som tar sig an rollen som moderbolag i en permanent koncern. Ibland förväxlar man holdingbolag med investmentbolag. Dessa två skiljer sig dock åt, eftersom investmentbolag har som syfte att finansiellt förvalta företag.


Fördelar med holdingbolag
Det finns ganska ordentliga och stora fördelar med att starta ett holdingbolag om man ser på det skattemässigt. Ett aktiebolag som äger aktier har näringsbetingade och ej näringsbetingade andelar. Om man gör en aktieutdelning på näringsbetingade andelar så blir dessa skattefria.


Genom ett holdingbolag får man även återinvestera vinster utan att behöva skatta för dem. I ett vanligt aktiebolag måste man först betala skatt på vinsten för att sedan återinvestera den resterande summan.


En annan fördel är att du begränsar risken. Du kanske driver flera verksamheter och ett holdingbolag är perfekt för att skydda dina vinstmedel så att vinsten inte sitter i varje enskilt bolag.


Ett holdingbolag kommer att sitta likt ett paraply över dina andra verksamheter. Det kan kännas som att holdingbolaget skänker lite ordning till dina övriga företag.


Inga nackdelar?
Om det är en bra idé för just dig att starta ett holdingbolag är otroligt svårt att säga. Det kan dock vara ganska svårt att hitta några riktiga nackdelar med att starta holdingbolag. Det kan ibland dock vara bättre och mindre administrativt att ha ett vanligt aktiebolag. Ett holdingbolag måste ju trots allt skötas det också.


Kapitalinsatsen är 50 000 kronor på ett holdingbolag, precis som för ett aktiebolag. Reglerna som man får tillgång till när det gäller att betala mindre skatt kommer dock ganska snart att återbetala dessa pengar om du sköter dina kort rätt.


Den enda stora nackdelen är egentligen att man förlorar schablonbeloppet när det gäller lönen. Det har med att göra hur man räknar ut gränsbeloppet och man får endast tillgång till ett schablonbelopp om man har ett holdingbolag, medan man kan få ett schablonbelopp per aktiebolag om man inte har dem som dotterbolag.


Om du skulle tjäna på att sätta upp ett holdingbolag är det bara du själv som kan svara på. Kanske är du i första fasen när det gäller att sätta upp en verksamhet och har bara inte tänkt så långt än. Det kan dock vara bra att veta att det finns något som kallas holdingbolag i framtiden.

Starta holdingbolag
businessman