Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 8
  • 0
  • 6

Holdingbolag fördelar

Ett holdingbolag är ett aktiebolag som äger aktier i andra bolag och som har som syfte att ha kontroll över dessa företag, som man kallar dotterbolag. Ett holdingbolag är ofta tänkt att ta sig an rollen som moderbolag i en permanent koncern av dotterbolag, men ett holdingbolag kan även bedriva sin egen verksamhet. Det finns dock många bra fördelar med att äga aktier via ett holdingbolag och några av dem tar vi upp här.


Skatteregler
Efter att man bildat holdingbolaget så är det fritt fram att överlåta aktier i andra företag utan att det ger några skattekonsekvenser. Holdingbolag behöver normalt inte betala någon skatt på aktieutdelning eller på vinsten när man säljer aktier om detta sker till andra bolag som inte är börsnoterade. Det är ett perfekt sätt att skjuta upp beskattningen på om man skulle vilja det.


Ett holdingbolag får även använda sig av förenklingsregeln för aktieutdelningar i fåmansbolag. Detta innebär i grova drag att man som ägare kan ta upp till 159 775 kr (år 2017) i utdelning och endast behöva betala 20 procent skatt på dessa pengar. Detta är en otroligt bra skattesats som är svår att överträffa.


Mindre risk
Med ett holding bolag sänker man även risken. Om något oförutsett inträffar som gör att aktiebolaget går med förlust, så behöver inte delägarna känna att de måste täcka denna förlust av holdingbolaget, utan detta täcks helt och hållet av aktiebolaget


En annan anledning till att starta ett holdingbolag är att du under detta bolag kan starta alla möjliga aktiebolag som dotterbolag. Du kanske vill starta upp olika verksamheter och detta är då ett ypperligt bra sätt att göra det på. Om ett av dotterbolagen skulle gå i konkurs så drabbas endast just det företaget, inte hela holdingföretaget. Det är på detta sätt lättare att isolera denna typ av händelse.


Skydda kapital
Eftersom man har möjlighet att göra aktieutdelning utan att behöva betala skatt, så är det enklare att skydda överskottet om verksamheten är lönsam. Delägarna kan enkelt dela på kapital som inte behövs i företaget.


Alla typer av företag startar holdingbolag. Både Svenska och internationella, små företag, medelstora företag och riktigt stora företag. Alla tycks kunna dra nytta av att ha ett holdingbolag oavsett vilken bransch man jobbar inom. För att starta ett holdingbolag behöver man dock ett aktiekapital på 50 000 kronor. Men det kan vara väl värt att investera dessa pengar i ett bolag som skänker så mycket positivt tillbaka.

Starta holdingbolag
businessman